Unul din obiectivele cultural-religioase care măresc strălucirea pe care o are Mânăstirea Brâncoveanu este „Academia Sâmbăta – spiritualitate, cultură, artă, ştiinţă”, care a fost inaugurată la sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului” din 15 august 2003.

Gândul cu care Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a purces la ridicarea acestei „Academii de vară” – este vorba de o clădire cu aproximativ 70 de camere, respectiv 130 de locuri la cazare şi un amfiteatru cu o capacitate de 150 locuri – a fost ca în acest spaţiu să poată fi primiţi, găzduiţi şi serviţi oameni din afară, care în dorinţa lor de studiu şi retragere să se poată bucura de condiţiile oferite de mănăstire, de materialul ştiinţific necesar studiului pus la dispoziţie de bibliotecă, precum şi de atmosfera propice studiului oferită de cadrul natural.